Herb miasta Wolsztyn


 

.


Strona główna

Najdawniejsze dzieje

Na ziemi Obrów

Miasto mojej młodości

Czasy przedwojenne
(1929 – 1938)

Przed burzą
(1938 –1939)

Wróg u bram

Niemiecki porządek
(1939-1945)

Obrazki z życia w okupowanym mieście

Okres powojenny

Wyzwolenie Wolsztyna
(26.I 1945)

Powrót do normalności
(1945-1949)

Potomnym ku przestrodze


Artykuły

Legendy i baśnie

Informacje o autorze


 


 


.Witam na mojej stronie internetowej poświeconej Wolsztynowi 
i zachęcam do zapoznania się z jej treścią.
 

            ,,Moje wspomnienia” to cykl opowiadań osnutych na tle osobistych przeżyć z lat dzieciństwa, wydarzeń okupacyjnych i czasów powojennych, zamkniętych chronologicznie w stosownych przedziałach czasowych: 1929-1938, 1939-1945 i dalej do 1952 roku.

            Relacje te zawierają wydarzenia, jakie rozegrały się w mieście Wolsztynie, powiecie wolsztyńskim i rejonach przyległych. Obrazują  głównie te sceny, w których bezpośrednio uczestniczyłem: widziałem i słyszałem.

            Różne i dziwne to nieraz były wydarzenia. W zależności od siły, z jaką się je przeżywało, jedne bledną i giną w mroku minionych lat, inne znowu powracają w nastroju chwili do tego stopnia, że trudno się od nich uwolnić. Mimo że są to refleksje niejednokrotnie bardzo odległe i dawne, pozostają w pamięci jak żywe. Można je zatem  w każdej chwili z całą dokładnością odtworzyć i opisać w najdrobniejszych nawet szczegółach.

            Korzystając z udogodnień, jakie stwarza  Internet, postanowiłem w miarę wiernie, na przekór suchym faktom,  pokazać zainteresowanym, jak te wydarzenia odczuwał i zapamiętał dorastający chłopak, późniejszy nauczyciel historii.

            Część  wydarzeń dotyczących czasów okupacji została odtworzona na podstawie relacji osób mi bliskich, z którymi bezpośrednio się spotykałem, a które miały na interesujące mnie tematy wiele do powiedzenia. Przedstawiają one  nie tylko ich przeżycia, ale ukazują także  nieznane epizody, które w kontekście spraw bieżących zostały pominięte i przeszły w niepamięć.

            Przedstawione fakty wnoszą zatem do dziejów Wolsztyna i Ziemi Wolsztyńskiej nowe nieznane treści, dzięki czemu wzbogacają historię naszej małej Ojczyzny!

                                                                                                     Zygmunt Poniedziałek